-12.5 % Chả cá Hấp
Giá hiện tại
35,000₫
Giá cũ
40,000₫
-10.81 % Cá Sa Ba
Giá hiện tại
66,000₫
Giá cũ
74,000₫
-9.2 % Cá Đuối
Giá hiện tại
79,000₫
Giá cũ
87,000₫
-6.3 % Cá Bóp cắt Khúc
Giá hiện tại
119,000₫
Giá cũ
127,000₫
-17.81 % Cá Bò Da
Giá hiện tại
263,000₫
Giá cũ
320,000₫
-10.53 % Cá Kình Dò
Giá hiện tại
68,000₫
Giá cũ
76,000₫
-17.94 % Cá Hồi Nauy Phi lê
Giá hiện tại
183,000₫
Giá cũ
223,000₫
-17.02 % Cá Ngừ Hoa
Giá hiện tại
39,000₫
Giá cũ
47,000₫
-9.3 % Cá Nhám
Giá hiện tại
78,000₫
Giá cũ
86,000₫
-6.25 % Cá Sóc Vàng
Giá hiện tại
60,000₫
Giá cũ
64,000₫
-2.08 % Cá Mú
Giá hiện tại
235,000₫
Giá cũ
240,000₫
-14.55 % Cá Bạc Má
Giá hiện tại
47,000₫
Giá cũ
55,000₫
-13.56 % Cá Thu Nhật Nguyên con
Giá hiện tại
51,000₫
Giá cũ
59,000₫
-11.59 % Cá Củ
Giá hiện tại
61,000₫
Giá cũ
69,000₫
-9.88 % Cá Ngân Nhỏ
Giá hiện tại
73,000₫
Giá cũ
81,000₫
-2.92 % Cá Nhồng
Giá hiện tại
66,500₫
Giá cũ
68,500₫
-18.6 % Chả cá Chiên
Giá hiện tại
35,000₫
Giá cũ
43,000₫
-6.3 % Cá bóp phi lê
Giá hiện tại
119,000₫
Giá cũ
127,000₫
-9.2 % Cá Bè
Giá hiện tại
79,000₫
Giá cũ
87,000₫
-4.17 % Cá Chẽm
Giá hiện tại
69,000₫
Giá cũ
72,000₫
Hotline: 0924883545