-5.45 % Cá Basa Nguyên Con
Giá hiện tại
52,000₫
Giá cũ
55,000₫
-5.79 % Cá Basa cắt khúc
Giá hiện tại
57,000₫
Giá cũ
60,500₫
-3.94 % Cá Basa Phi Lê
Giá hiện tại
61,000₫
Giá cũ
63,500₫
-6.38 % Cá Basa
Giá hiện tại
55,000₫
Giá cũ
58,750₫
Hotline: 0924883545