-8.99 % Tôm thẻ / 3 lạng
Giá hiện tại
81,000₫
Giá cũ
89,000₫
-7.48 % Tôm Bóc Vỏ/ 2 lạng
Giá hiện tại
99,000₫
Giá cũ
107,000₫
-11.27 % Tôm Bạc Biển Đông 30con/ký
Giá hiện tại
63,000₫
Giá cũ
71,000₫
-10.96 % Tôm Sú 30 con/1kg
Giá hiện tại
65,000₫
Giá cũ
73,000₫