-4.17 % MÁ ĐÙI GÀ
Giá hiện tại
34,500₫
Giá cũ
36,000₫
-2.78 % CÁNH GÀ
Giá hiện tại
87,500₫
Giá cũ
90,000₫
-2.08 % GÀ NGUYÊN CON
Giá hiện tại
94,000₫
Giá cũ
96,000₫
-4.41 % ĐÙI GÀ TỎI
Giá hiện tại
65,000₫
Giá cũ
68,000₫
-2.65 % ỨC GÀ KHÔNG DA
Giá hiện tại
66,000₫
Giá cũ
67,800₫
-3.2 % CHÂN GÀ
Giá hiện tại
53,000₫
Giá cũ
54,750₫
-3.85 % VỊT NGUYÊN CON
Giá hiện tại
125,000₫
Giá cũ
130,000₫