-22.61 % Bí Đỏ Đà lạt
Giá hiện tại
8,900₫
Giá cũ
11,500₫
-17.02 % Bầu Đà Lạt
Giá hiện tại
7,800₫
Giá cũ
9,400₫
-11.76 % Mướp Hương
Giá hiện tại
16,500₫
Giá cũ
18,700₫
-7.41 % Đậu Bắp
Giá hiện tại
17,500₫
Giá cũ
18,900₫
-13.1 % Bí Xanh
Giá hiện tại
12,600₫
Giá cũ
14,500₫
-7.3 % Dưa Leo Đà Lạt
Giá hiện tại
16,500₫
Giá cũ
17,800₫
-7.41 % Khổ qua đà lạt
Giá hiện tại
17,500₫
Giá cũ
18,900₫
-3.85 % Cà tím đà lạt
Giá hiện tại
42,500₫
Giá cũ
44,200₫
-7.23 % Cà Chua Đà Lạt
Giá hiện tại
29,500₫
Giá cũ
31,800₫
-4.67 % Súp lê trắng
Giá hiện tại
49,000₫
Giá cũ
51,400₫
-5.54 % Súp lê xanh
Giá hiện tại
39,200₫
Giá cũ
41,500₫
-5.8 % Ớt chuông vàng
Giá hiện tại
32,500₫
Giá cũ
34,500₫
-3.7 % Ớt chuông xanh
Giá hiện tại
31,200₫
Giá cũ
32,400₫
-6.59 % Ớt chuông đỏ
Giá hiện tại
31,200₫
Giá cũ
33,400₫