-9.09 % Cần Tây Đà Lạt 1kg
Giá hiện tại
15,000₫
Giá cũ
16,500₫
-9.35 % Cần tàu Đà Lạt 1kg
Giá hiện tại
19,400₫
Giá cũ
21,400₫
-6.12 % Bắp cải tím 1kg
Giá hiện tại
23,000₫
Giá cũ
24,500₫