-2.63 % Bánh Tráng Hương Nam Gói 340g
Giá hiện tại
18,500₫
Giá cũ
19,000₫
-10.53 % Bánh Phồng Tôm Sa Giang Gói 100g
Giá hiện tại
8,500₫
Giá cũ
9,500₫
-9.29 % Bánh Phồng Tôm Sa Giang Gói 200g
Giá hiện tại
12,700₫
Giá cũ
14,000₫
-3.09 % Bánh Phồng Cua Bích Chi Gói 100g
Giá hiện tại
4,700₫
Giá cũ
4,850₫
-4.26 % Bánh Đa Tôm Mè Đen Hương Nam Gói 454g
Giá hiện tại
45,000₫
Giá cũ
47,000₫
-3.23 % Bánh Đa Mè Trắng Hương Nam Gói 454g
Giá hiện tại
45,000₫
Giá cũ
46,500₫
-15.38 % Bánh Đa Cua Vifon Gói 60g
Giá hiện tại
5,500₫
Giá cũ
6,500₫
-7.86 % Bánh Đa Cua Hoàng Gia Vifon Gói 120g
Giá hiện tại
12,900₫
Giá cũ
14,000₫
-13.33 % Bánh Đa Cua Ăn Liền Bích Chi Gói 60g
Giá hiện tại
6,500₫
Giá cũ
7,500₫
-5.29 % Bột Bánh Xèo Vĩnh Thuận Gói 400g
Giá hiện tại
21,500₫
Giá cũ
22,700₫
-4.21 % Bánh Đa Mè Hương Nam Gói 454g
Giá hiện tại
45,500₫
Giá cũ
47,500₫