-4.89 % Gạo Thơm Thượng Hạng Nàng Sen Lotus Rice Gói 5kg
Giá hiện tại
175,000₫
Giá cũ
184,000₫
-2.44 % Gạo Sushi Lotus Rice Gói 2kg
Giá hiện tại
56,000₫
Giá cũ
57,400₫
-8.4 % Gạo Hương Lài Phúc Nguyên Gói 5kg
Giá hiện tại
107,900₫
Giá cũ
117,800₫
-3.6 % Gạo Hương Lài Phúc Nguyên Gói 2kg
Giá hiện tại
45,500₫
Giá cũ
47,200₫
-3.6 % Gạo Nàng Thơm Chợ Đào Phúc Nguyên Gói 2kg
Giá hiện tại
45,500₫
Giá cũ
47,200₫
-3.17 % Gạo Lức Thơm Phúc Nguyên Gói 2kg
Giá hiện tại
39,700₫
Giá cũ
41,000₫
-6.25 % Gạo Thơm Hương Lài Phúc Lộc Thọ Gói 2kg
Giá hiện tại
48,000₫
Giá cũ
51,200₫
-12.88 % Gạo Thơm Hương Lài Phúc Lộc Thọ Gói 5kg
Giá hiện tại
115,000₫
Giá cũ
132,000₫
-4.59 % Gạo Thơm Hương Sữa Phúc Lộc Thọ Gói 2kg
Giá hiện tại
52,000₫
Giá cũ
54,500₫
-8.76 % Gạo Thơm Hương Sữa Phúc Lộc Thọ Gói 5kg
Giá hiện tại
125,000₫
Giá cũ
137,000₫
-1.24 % Nếp Bắc Phúc Nguyên Gói 2kg
Giá hiện tại
71,600₫
Giá cũ
72,500₫
-2.91 % Nếp Bắc Phúc Nguyên Gói 1kg
Giá hiện tại
36,700₫
Giá cũ
37,800₫
-3.53 % Tấm Thơm Phúc Nguyên Gói 2kg
Giá hiện tại
41,000₫
Giá cũ
42,500₫
-5.29 % Tấm Thơm Phúc Nguyên Gói 1kg
Giá hiện tại
21,500₫
Giá cũ
22,700₫
-2.49 % Nếp Tóc Thơm Phúc Nguyên Gói 2kg
Giá hiện tại
74,500₫
Giá cũ
76,400₫
-4.56 % Nếp Tóc Thơm Phúc Nguyên Gói 1kg
Giá hiện tại
37,700₫
Giá cũ
39,500₫
-4.08 % Bắp Hầm Phúc Nguyên Gói 450g
Giá hiện tại
23,500₫
Giá cũ
24,500₫
-4.81 % Bánh Tráng Hương Nam Gói 400g
Giá hiện tại
25,700₫
Giá cũ
27,000₫