-22.22 % Xủi Cảo Thực Phẩm Gói 200g
Giá hiện tại
21,000₫
Giá cũ
27,000₫
-27.86 % Xôi Chiên Phồng Gói 500g
Giá hiện tại
25,900₫
Giá cũ
35,900₫
-5.28 % Mực Viên Gói 200g
Giá hiện tại
35,900₫
Giá cũ
37,900₫
-4.72 % Mực Tẩm Bột Gói 250g
Giá hiện tại
50,500₫
Giá cũ
53,000₫
-13.06 % Khoai Tây Cuộn Tôm Happy Food 480g
Giá hiện tại
122,500₫
Giá cũ
140,900₫
-8.4 % Hoành Thánh Tôm Thịt Đặc Biệt Gói 200g
Giá hiện tại
22,900₫
Giá cũ
25,000₫
-4.29 % Hoành Thánh Cholimex 300g
Giá hiện tại
33,500₫
Giá cũ
35,000₫
-3.43 % Hải Sản Trộn Ngũ Sắc Gói 300g
Giá hiện tại
33,800₫
Giá cũ
35,000₫
-6.61 % Há Cảo Gói 250g
Giá hiện tại
41,000₫
Giá cũ
43,900₫
-4.56 % Há Cảo 500g
Giá hiện tại
41,900₫
Giá cũ
43,900₫
-5.54 % Há Cảo Mini Gói 500g
Giá hiện tại
52,900₫
Giá cũ
56,000₫
-6.94 % Há Cảo Hai Mùa Cholimex 300gam
Giá hiện tại
33,500₫
Giá cũ
36,000₫
-6.77 % Há Cảo Cholimex 300g
Giá hiện tại
28,900₫
Giá cũ
31,000₫
-2.08 % Gà Giòn Giòn Gói 500g
Giá hiện tại
51,900₫
Giá cũ
53,000₫
-3.48 % Cua Đồng Xay Gói 500g
Giá hiện tại
66,500₫
Giá cũ
68,900₫
-3.57 % Cua Đồng Giã Gói 500g
Giá hiện tại
67,500₫
Giá cũ
70,000₫
-2.38 % Chạo Cá Khay 500g
Giá hiện tại
61,500₫
Giá cũ
63,000₫
-6.41 % Chạo Cá 300g
Giá hiện tại
36,500₫
Giá cũ
39,000₫
-3.57 % Chả Nướng Heo 400g
Giá hiện tại
67,500₫
Giá cũ
70,000₫
-4.26 % Chả Giò Xốp Tôm Cua 500g
Giá hiện tại
45,000₫
Giá cũ
47,000₫