-10.53 % Bánh Phồng Tôm Sa Giang Gói 100g
Giá hiện tại
8,500₫
Giá cũ
9,500₫
-9.29 % Bánh Phồng Tôm Sa Giang Gói 200g
Giá hiện tại
12,700₫
Giá cũ
14,000₫
-3.09 % Bánh Phồng Cua Bích Chi Gói 100g
Giá hiện tại
4,700₫
Giá cũ
4,850₫
-5.29 % Bột Bánh Xèo Vĩnh Thuận Gói 400g
Giá hiện tại
21,500₫
Giá cũ
22,700₫