» Sản Phẩm »
-6.3 % Cá bóp phi lê
Giá hiện tại
119,000₫
Giá cũ
127,000₫
-9.2 % Cá Bè
Giá hiện tại
79,000₫
Giá cũ
87,000₫
-4.17 % Cá Chẽm
Giá hiện tại
69,000₫
Giá cũ
72,000₫
-5.76 % Cá Chình
Giá hiện tại
131,000₫
Giá cũ
139,000₫
-5.52 % Cá Thu lớn
Giá hiện tại
137,000₫
Giá cũ
145,000₫
-11.11 % Cá Phèn
Giá hiện tại
64,000₫
Giá cũ
72,000₫
-17.02 % Cá Nục Suôn
Giá hiện tại
39,000₫
Giá cũ
47,000₫
-16.33 % Cá Thu Nhật
Giá hiện tại
41,000₫
Giá cũ
49,000₫
-14.04 % Cá Rô Phi /4.5 lạng
Giá hiện tại
49,000₫
Giá cũ
57,000₫
-14.55 % Cá Điêu Hồng/ 4.5 lạng
Giá hiện tại
47,000₫
Giá cũ
55,000₫
-9.64 % Cá Ong Căng
Giá hiện tại
75,000₫
Giá cũ
83,000₫
-14.89 % Cá Chỉ Vàng
Giá hiện tại
40,000₫
Giá cũ
47,000₫
-7.69 % Cá Sóc Trắng
Giá hiện tại
96,000₫
Giá cũ
104,000₫
-11.11 % Cá Sơn Thóc
Giá hiện tại
64,000₫
Giá cũ
72,000₫
-7.77 % Cá Bống Đục
Giá hiện tại
95,000₫
Giá cũ
103,000₫
-18.6 % Cá Lò
Giá hiện tại
35,000₫
Giá cũ
43,000₫
-8.99 % Bạch Tuộc
Giá hiện tại
81,000₫
Giá cũ
89,000₫
-8.93 % Mực Lá
Giá hiện tại
153,000₫
Giá cũ
168,000₫
-8.7 % Cá Dìa
Giá hiện tại
84,000₫
Giá cũ
92,000₫
-12.31 % Cá Đổng Hồng
Giá hiện tại
57,000₫
Giá cũ
65,000₫