» Sản Phẩm »
-4.26 % Nếp Lá Xanh Gói 2kg
Giá hiện tại
40,500₫
Giá cũ
42,300₫
-16.85 % Nếp Lá Xanh Gói 1kg
Giá hiện tại
21,370₫
Giá cũ
25,700₫
-16.52 % Nếp Sáp Gói 1kg
Giá hiện tại
21,370₫
Giá cũ
25,600₫
-11.18 % Nếp Sáp Gói 2kg
Giá hiện tại
40,500₫
Giá cũ
45,600₫
-12.5 % Chả cá Hấp /2.5 lạng
Giá hiện tại
35,000₫
Giá cũ
40,000₫
-2.44 % Cam vàng
Giá hiện tại
43,900₫
Giá cũ
45,000₫
-3.23 % Mãng cầu (Na) 1kg
Giá hiện tại
75,000₫
Giá cũ
77,500₫
-6.72 % Vú sữa 1kg
Giá hiện tại
31,250₫
Giá cũ
33,500₫
-5.83 % Sapôchê 1kg
Giá hiện tại
22,600₫
Giá cũ
24,000₫
-1.32 % Hành tím 1kg
Giá hiện tại
37,500₫
Giá cũ
38,000₫
-7.74 % Tỏi củ 1kg
Giá hiện tại
38,750₫
Giá cũ
42,000₫
-7.89 % Sắn dây 1kg
Giá hiện tại
8,750₫
Giá cũ
9,500₫
-4.18 % Bí Hồ Lô 1 kg
Giá hiện tại
27,500₫
Giá cũ
28,700₫
-2.17 % Khoai sọ 1kg
Giá hiện tại
33,750₫
Giá cũ
34,500₫
-4.11 % Củ Riềng giả Đà Lạt 1kg
Giá hiện tại
35,000₫
Giá cũ
36,500₫
-2.74 % Ốc hương  size150c/kg
Giá hiện tại
355,000₫
Giá cũ
365,000₫
-4.26 % Đùi Gà Tỏi
Giá hiện tại
45,000₫
Giá cũ
47,000₫
-3.53 % Đùi gà 1/4
Giá hiện tại
41,000₫
Giá cũ
42,500₫
-4.11 % Cánh gà
Giá hiện tại
35,000₫
Giá cũ
36,500₫
-1.96 % Gà Thả Vườn Nguyên Con
Giá hiện tại
75,000₫
Giá cũ
76,500₫