» Sản Phẩm »
-11.8 % Rau Dền Tía
Giá hiện tại
15,700₫
Giá cũ
17,800₫
-11.35 % Rau Dền Đỏ
Giá hiện tại
12,500₫
Giá cũ
14,100₫
-13.33 % Lá lốt
Giá hiện tại
6,500₫
Giá cũ
7,500₫
-15.38 % Hành Lá
Giá hiện tại
5,500₫
Giá cũ
6,500₫
-6.06 % Cải Ngọt
Giá hiện tại
15,500₫
Giá cũ
16,500₫
-8 % Cải Thìa
Giá hiện tại
11,500₫
Giá cũ
12,500₫
-5.41 % Cải Ná( Rổ)
Giá hiện tại
35,000₫
Giá cũ
37,000₫
-90.72 % Cải Dún
Giá hiện tại
29,500₫
Giá cũ
318,000₫
-6.73 % Cải Bẹ
Giá hiện tại
30,500₫
Giá cũ
32,700₫
-5.56 % Bắp cải trắng
Giá hiện tại
18,700₫
Giá cũ
19,800₫
-6.42 % Cần Tây Đà Lạt
Giá hiện tại
17,500₫
Giá cũ
18,700₫
-9.35 % Cần tàu Đà Lạt
Giá hiện tại
19,400₫
Giá cũ
21,400₫
-2.28 % Bắp cải tím
Giá hiện tại
42,800₫
Giá cũ
43,800₫
-22.61 % Bí Đỏ Đà lạt
Giá hiện tại
8,900₫
Giá cũ
11,500₫
-17.02 % Bầu Đà Lạt
Giá hiện tại
7,800₫
Giá cũ
9,400₫
-11.76 % Mướp Hương
Giá hiện tại
16,500₫
Giá cũ
18,700₫
-7.41 % Đậu Bắp
Giá hiện tại
17,500₫
Giá cũ
18,900₫
-13.1 % Bí Xanh
Giá hiện tại
12,600₫
Giá cũ
14,500₫
-7.3 % Dưa Leo Đà Lạt
Giá hiện tại
16,500₫
Giá cũ
17,800₫
-7.41 % Khổ qua đà lạt
Giá hiện tại
17,500₫
Giá cũ
18,900₫