» Sản Phẩm »
Liên Hệ
Liên Hệ
Liên Hệ
-10 % Bánh Bao Nhân Chay Thọ Phát 400g
Giá hiện tại
27,000₫
Giá cũ
30,000₫
-17.46 % Bánh Bao Nhân Cadé Thọ Phát  240g
Giá hiện tại
15,600₫
Giá cũ
18,900₫
-15.38 % Bánh Bao Không Nhân   300g
Giá hiện tại
14,300₫
Giá cũ
16,900₫
Liên Hệ
Liên Hệ
-6.44 % Mít sấy kho 210 gam
Giá hiện tại
61,000₫
Giá cũ
65,200₫
-4.84 % Mít xấy khô 150 gam
Giá hiện tại
45,200₫
Giá cũ
47,500₫
Liên Hệ
-4.89 % Gạo Thơm Thượng Hạng Nàng Sen Lotus Rice Gói 5kg
Giá hiện tại
175,000₫
Giá cũ
184,000₫
-2.44 % Gạo Sushi Lotus Rice Gói 2kg
Giá hiện tại
56,000₫
Giá cũ
57,400₫