» Sản Phẩm »
-1.97 % Khô Cá Sặc 200g
Giá hiện tại
74,500₫
Giá cũ
76,000₫
-5.68 % Chả Giò Tôm Cua 500g
Giá hiện tại
34,900₫
Giá cũ
37,000₫
-4.26 % Chả Giò Thực Phẩm 500g
Giá hiện tại
44,900₫
Giá cũ
46,900₫
-6 % Chả Giò Rế Thực Phẩm 300g
Giá hiện tại
32,900₫
Giá cũ
35,000₫
-4.4 % Chả Giò Rế Thập Cẩm 500g
Giá hiện tại
47,800₫
Giá cũ
50,000₫
-5.12 % Chả Giò Rế Con Tôm 300g
Giá hiện tại
40,800₫
Giá cũ
43,000₫
-8 % Chả Giò Hoa Mai 200g
Giá hiện tại
13,800₫
Giá cũ
15,000₫
-5 % Chả Giò Hoa Mai 500g
Giá hiện tại
39,900₫
Giá cũ
42,000₫
-3.55 % Chả Giò Hải Sản 400g
Giá hiện tại
29,900₫
Giá cũ
31,000₫
-5.83 % Chả Giò Hải Sản SG Food 400g
Giá hiện tại
48,500₫
Giá cũ
51,500₫
-4.81 % Khô Cá Nục 200g
Giá hiện tại
25,700₫
Giá cũ
27,000₫
-3.57 % Chả Giò Đặc Biệt Thịt 500g
Giá hiện tại
54,000₫
Giá cũ
56,000₫
-4.29 % Khô Cá Mối An Vĩnh Khay 200g
Giá hiện tại
33,500₫
Giá cũ
35,000₫
-1.05 % Khô Cá Cơm Tẩm Ngọt An Vĩnh Khay 200g
Giá hiện tại
37,600₫
Giá cũ
38,000₫
-5.49 % Chả Giò Cá Hồi 400g
Giá hiện tại
58,500₫
Giá cũ
61,900₫
-3.26 % Chả Cá Hồng  500g
Giá hiện tại
44,500₫
Giá cũ
46,000₫
-4.12 % Chả Cá Basa 500g
Giá hiện tại
48,900₫
Giá cũ
51,000₫
-9.13 % Chả Cá Basa Viên Minh Tiến 200g
Giá hiện tại
20,900₫
Giá cũ
23,000₫
-2.9 % Càng Ghẹ Hải Sản Tẩm Bột Happy Food 350g
Giá hiện tại
80,500₫
Giá cũ
82,900₫
-6.77 % Cá Viên Thực Phẩm Cầu Tre 250g
Giá hiện tại
28,900₫
Giá cũ
31,000₫