» Sản Phẩm »
-12.69 % Gạo Huyết Rồng Gói 1kg
Giá hiện tại
29,250₫
Giá cũ
33,500₫
-13.46 % Nếp Ngỗng Gói 1kg
Giá hiện tại
24,750₫
Giá cũ
28,600₫
-13.62 % Nếp Ngỗng Gói 2kg
Giá hiện tại
47,250₫
Giá cũ
54,700₫
-5.79 % Nếp Than Gói 2kg
Giá hiện tại
76,500₫
Giá cũ
81,200₫
-4.26 % Nếp Lá Xanh Gói 2kg
Giá hiện tại
40,500₫
Giá cũ
42,300₫
-16.85 % Nếp Lá Xanh Gói 1kg
Giá hiện tại
21,370₫
Giá cũ
25,700₫
-16.52 % Nếp Sáp Gói 1kg
Giá hiện tại
21,370₫
Giá cũ
25,600₫
-11.18 % Nếp Sáp Gói 2kg
Giá hiện tại
40,500₫
Giá cũ
45,600₫
-5.43 % Tiêu Xay 100g
Giá hiện tại
32,625₫
Giá cũ
34,500₫
-5.43 % Tiêu Hạt 100g
Giá hiện tại
32,625₫
Giá cũ
34,500₫
-7.01 % Tiêu Sọ 50g
Giá hiện tại
23,062₫
Giá cũ
24,800₫
-5.43 % Tiêu Sọ Xay 100g
Giá hiện tại
32,625₫
Giá cũ
34,500₫
-3.93 % Tiêu Sọ 100g
Giá hiện tại
42,750₫
Giá cũ
44,500₫
-4.68 % Nấm Mèo Đen Thái Sợi 100g
Giá hiện tại
19,350₫
Giá cũ
20,300₫
-10.83 % Phổ tai 50g
Giá hiện tại
12,930₫
Giá cũ
14,500₫
-10.78 % Nấm Mèo Đen Thái Sợi 50g
Giá hiện tại
12,937₫
Giá cũ
14,500₫
-8.12 % Nấm Tuyết 50g
Giá hiện tại
18,560₫
Giá cũ
20,200₫
-7.03 % Đậu Hà Lan 250g
Giá hiện tại
18,780₫
Giá cũ
20,200₫
-4.46 % Đậu Hà Lan 450g
Giá hiện tại
32,960₫
Giá cũ
34,500₫
-7.31 % Đậu Xanh Không Vỏ Gói 450g
Giá hiện tại
30,030₫
Giá cũ
32,400₫