» CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN » Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:
Thông báo cho s1000.food.vn về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng (hotline) (028) 3720 0303

Các CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN liên quan