» CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN » Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại s1000food.vn Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin và gửi vào trang s1000food.vn có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:
•    Thông báo cho s1000food.vn qua đường dây nóng 0902 532 357
Trong trường hợp sai thông tin phát sinh từ phía s1000food.vn có thể chứng minh đó là lỗi của hệ thống hoặc từ bên thứ ba, s1000food.vn sẽ đền bù cho khách hàng tùy từng trường hợp cụ thể và có quyền không thực hiện giao dịch bị lỗi.

Các CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN liên quan